Επιδεσμικό υλικό για τραύματα, πληγές, κλπ. Γάζες, επίδεσμοι, λευκοπλάστες, αυτοκόλλητες ταινίες, οφθαλμικά επιθέματα, γάντια.


  
preloader